Az utca felől látják a legtöbben a házat és a kertet, ezért különösen fontos az utcafront elrendezése, kialakítása. Mire figyeljen oda az utcafront kialakításakor?

Kertje utcafronti kialakításakor az első kérdés mindjárt az, hogy mindenképp kell-e kerítés, vagy nem feltétlenül?

Milyen szabályok vonatkoznak a kerítés építésére?

Alapvetően nem kötelező kerítést építeni a telek köré, de a település helyi rendeletben kötelezően előírhatja a kerítés építését.

Építési engedélyre sincs szükség a kerítés építéséhez. A helyi önkormányzat előírhatja, hogy a kerítés építését bejelentési kötelezettség terheli. Éppen ezért, ha nincs tisztában a településén érvényes szabályokkal, akkor a kerítés építése előtt érdemes megérdeklődni, utánanézni a szabályoknak.

Az önkormányzat szabályozhatja a kerítés építéshez felhasználható anyagok körét, meghatározhatja a kerítés magasságát és átláthatóságát is.

Rendeletben is meghatározzák azt, hogy a telekhatáron létesített kerítés építéséhez – az okozott károk megtérítése mellett – igénybe lehet venni a szomszéd telek területét is. Természetesen ezt előzetes időpont egyeztetéssel teheti meg, és arra is ügyelnie kell, hogy feleslegesen ne zavarja az építéssel a szomszédot.

A kerítés építésével kapcsolatban az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló rendelet is tartalmaz előírásokat. Ezek közül a legfontosabbak:

  • A kerítésnek teljes egészében a saját telken kell állnia. Azonban ha a kerítést a telektulajdonosok közösen építik, akkor ettől eltérően is eljárhatnak.
  • A kapukat az utcafronton úgy kell kialakítani, hogy a telek felé nyíljanak.
  • Ha az adott településen kötelező a kerítés építése, akkor a telek tulajdonosa vagy használója a telek utcafronti oldalán, valamint az útról nézve a jobb oldali telekhatáron és a hátsó telekhatárnak ettől az oldaltól mért fele hosszán köteles megépíteni és fenntartani a kerítést.
  • A tömör kerítés maximum 2,5 m magas lehet.
  • A rendelet szerint üdülőterületen csak nem tömör kerítés vagy élő sövény alakítható ki.
  • A telken belül is szabályoz a rendelet, mégpedig azt, hogy a telken belül tömör kerítéssel nem válaszhatók el az egyes külön használatú telekrészek.

A jogszabályi előírásokon túl azonban nézzük meg az utcafront kialakításának lehetőségeit.

Az utcafront kialakítása

Az utcafronton a helyi önkormányzat a kerítés építési kötelezettség előírását leginkább a rendezett településkép biztosítása, és az esetleges lopások megakadályozása érdekében szorgalmazza. A rendezett településképet természetesen nem pusztán a kerítés megléte, hanem az utcafronti növényzet valamint a járda illetve térkő burkolat kialakítása és rendben tartása is biztosítja.

A rendezett településkép nem pusztán esztétikai igény. Ugyanis felmérések sokasága bizonyítja azt, hogy a rendben tartott, gondozott városrészekben nemcsak jobb végigsétálni, hanem érezhetően jobb a közbiztonság is. Fehéren-feketén kimutatható, hogy a rendezett utcafronti ingatlanokkal szemben sokkal kevesebb bűncselekményt követnek el. Valamiért még a törvényen kívüli bűnelkövetők is tiszteletben tartják és elismerik az ingatlan tulajdonosának a rend érdekében tett erőfeszítéseit.

A helyi rendeletek nemcsak a kerítés építésével kapcsolatban tartalmaznak szabályokat, hanem az utcafront teljes kialakítására is. Ilyen szabály az is, hogy a kertből utcára kinyúló gyümölcsfáknak az ágait vissza kell metszeni, nehogy balesetet okozzanak.

A saját telkén mindenki olyan növényeket ültet, amit jónak lát, azonban a telekhatár közelében érdemes olyan fákat ültetni, amelyeknek a lombkoronája nem terebélyes. Ugyanígy az ablak elé sem szerencsés olyan dús lombkoronájú fát ültetni, amelyik elzárja a kilátást. Ez pedig független az utcafronti elhelyezkedéstől, de természetesen az utcafrontnál is érdemes figyelni erre.

Azt is érdemes figyelembe venni az utcafronti növényzet kialakításakor, hogy mennyi idő lesz majd az ültetett növények gondozására. Ha várhatóan nem sok, akkor nem érdemes gondozásigényes növényeket ültetni ide. A rendezetlenség és a gondozatlanság az utcafronton még jobban látszik, mint a telek más részein. Akár a telekhatáron belül, akár kívül gondozatlan egy kert, az már messziről látszik. Kertje ne a rendezetlenségével tűnjön ki a kertek egyhangú sorából.

Leier Taverna füstantracit burkolat

A Taverna térkő füstantracit színben nemcsak szemrevaló, hanem még praktikus is

Az utcai járda beton burkolata helyett egyre több helyen építenek ma már térkő burkolatos járdákat. Ezek a térkövek ugyanazok is lehetnek, mint a kerti utak kialakításához felhasznált térkövek, csak arra figyeljen oda, hogy az utcai burkolatok a jóval nagyobb forgalom miatt nagyobb terhelésnek vannak kitéve, és a szennyezettségük is nagyobb.

Éppen ezért, ha a kertben például 4 cm vastag kerti lapokból alakít ki gyalogos forgalomra alkalmas járdát, akkor nem biztos, hogy ez a 4 centis burkolat utcai járdaként is a legjobb megoldás lesz. Az utcára már érdemes 6 cm vastag térkő burkolatot kialakítani.

A nagyobb szennyezettség pedig a burkolat színének kiválasztásakor határolja be a lehetőségeket. Ugyanis a világos színű burkolatok kétségtelenül szépen mutatnak akkor, ha tiszták. A nagyobb szennyezettségű utcafrontra azonban érdemesebb sötétebb árnyalatú burkolatot választani. Ezeken ugyanis kevésbé látszik meg a szennyeződés.

A kerítés és a járda közötti területet is érdemes gondozni, mert ellenkező esetben hamarabb elkezd majd gyomosodni a térkő burkolat a fugaközökben.

A térkövezett járda utca felőli részén takarosra nyírt sövény is állhat, de gondozott virágágyást is kialakíthat kevesebb vagy több gondozást igénylő kedvenc virágaiból. Érdemes a gondozásra várhatóan rendelkezésre álló idejének megfelelően kiválasztani az elültetett virágokat.

Ha nagy terület van a térkövezett járda és az úttest között, akkor a füvesített pázsit a legcélszerűbb megoldás.

Ugyanígy füvesített pázsit lehet az esővizet elvezető árok és az úttest között is. Az utcafront rendezettsége érdekében ezt a füvet is érdemes időben vágni, és rendben tartani.